Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny I kwartał 2013 roku. Sevenet Spółka Akcyjna (PLSVNET00019)

13-05-2013 16:38:00 | Kwartalny | EBI | 8/2013
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. (III kwartał w roku obrotowym 2012/2013 Spółki).Podstawa Prawna :
§ 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Grzybek - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

RAPORT KWARTALNY_SEVENET_I_2013