Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-05-2014 15:53:38 | Roczny | EBI | 15/2014
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie § 5 ust. 1. pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1 Jednostkowa opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Załącznik nr 2 Jednostkowy raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Załącznik nr 3 Skonsolidowana opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Załącznik nr 4 Skonsolidowany raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania
Załącznik nr 5 Sprawozdanie zarządu
Załącznik nr 6 Zasady ładu korporacyjnego


  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Roczny za okres 01.01.2013r. - 31.12.2013r. - Sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 1 Jednostkowa opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 2 Jednostkowy raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 3 Skonsolidowana opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Załącznik nr 4 Skonsolidowany raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania

Załącznik nr 5 Sprawozdanie zarządu

Załącznik nr 6 Zasady ładu korporacyjnego