Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r. TELESTRADA S.A. (PLTLSTD00019)

14-05-2013 19:15:23 | Bieżący | ESPI | 25/2013
oRB-W_ASO: Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.

PAP
Data: 2013-05-14

Firma: TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Telestrada_Raport_Jednostkowy_IQ2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 25 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-05-14
  Skrócona nazwa emitenta
  TELESTRADA S.A.
  Temat
  Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2013 r. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę Akcjonariuszy na fakt, iż pełny obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej Telestrada S.A. można uzyskać z raportu skonsolidowanego za I kwartał 2013 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  Telestrada_Raport_Jednostkowy_IQ2013.pdf Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-05-14 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TELESTRADA S.A.
  Tytul Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r.
  Sektor
  Kod 02-670
  Miasto Warszawa
  Ulica Puławska
  Nr 182
  Tel.
  Fax
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2013-05-14
  Rok biezacy 2013
  Numer 25
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.