Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2013 roku ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna (PLMRKTC00010)

14-05-2013 07:18:01 | Kwartalny | EBI | 5/2013
Zarząd Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
  • Maciej Posadzy - Członek Zarządu


Załączniki:

2013-05-14 - raport 1Q 2013 ROTOPINO