Raporty Spółek ESPI/EBI

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie do porządku obrad WZA sprawy powołania członka Rady Nadzorczej. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-05-2014 16:08:41 | Bieżący | EBI | 11/2014
Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. otrzymał od "Life Science Technologies" N.V. z siedzibą w Amsterdamie, będącego akcjonariuszem Emitenta, pisemny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta sprawy powołania 2 członków Rady Nadzorczej. Treść zgłoszonego przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Projekt uchwały ZWA