Raporty Spółek ESPI/EBI

Aktualizacja oświadczenia GRAPHIC S.A. dotycząca stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-05-2013 10:13:15 | Bieżący | EBI | 4/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") przekazuje aktualizację oświadczenia dotyczącą zakresu stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
Spółka rezygnuje ze stosowania zasad określonych w punktach 3.19, 6, 7 i 8 dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na rynku NewConnect, z uwagi na rozwiązanie przez Spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Na stronie internetowej Spółki zamieszono zaktualizowaną treść przedmiotowego oświadczenia.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk 14 05 2013