Raporty Spółek ESPI/EBI

Presto - raport miesięczny za kwiecień 2013 Presto Spółka Akcyjna (PLPRSTO00011)

14-05-2013 21:17:43 | Bieżący | EBI | 24/2013
Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2013 roku.

Podstawa prawna:
pkt. 16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • krzysztof Sowiński - Prezes zarządu


Załączniki:

Presto - 04_2013