Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2013 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

15-05-2013 10:53:50 | Kwartalny | EBI | 5/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2013 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_1Q2013