Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2013 r. Perma-Fix Medical Spółka Akcyjna (PLGURDR00013)

15-05-2013 18:09:02 | Kwartalny | EBI | 11/2013
Zarząd spółki Apollo Capital S.A z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączniku raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Kozak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Apollo Capital S.A. - raport 1Q 2013