Raporty Spółek ESPI/EBI

Quarterly report for Q1 2013 / Raport kwartalny za I kw 2013 r. PHOENIX (CZ0005121202)

15-05-2013 18:28:14 | Kwartalny | EBI | 9/2013
The Management Board of Phoenix Energy a.s. publishes as an attachment, the consolidated and entity reports for Q1 2013.
Legal basis: § 5 ust. 1 point no.1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System - "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".
----------------------------------------------------------------------------------
Zarząd spółki Phoenix Energy a.s. w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Pavel Kolrus - Chairman of the Board of Directors
  • Vlastimil Matula - Vice-chairman of the Board of Directors


Załączniki:

PhoenixEnergyReport2013Q1_Entity

PhoenixEnergyReport2013Q1_Consolidated