Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja nt WZA // Information on AGM AERFINANCE SE (GB00B42V2T10)

04-06-2014 17:37:28 | Bieżący | EBI | 15/2014
Zarząd Spółki AerFinance PLC podaje do publicznej informacji treść protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2014 roku.

Podstawa Prawna: §4 ust. 2 pkt. 7. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

---

The Board of AerFinance PLC announces Minutes of Annual General Meeting that took place on 4th of July 2014

Legal Basis : §4.2 point 7 Appendix nr 3 to Regulation of the Alternative Trading System
Załączniki:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO


Załączniki:

minutes of AGM