Raporty Spółek ESPI/EBI

Aneks do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. Werth-Holz Spółka Akcyjna (PLWRTHL00016)

27-05-2013 10:10:53 | Bieżący | EBI | 4/2013
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, iż otrzymał podpisany przez BRE Bank S.A. aneks do umowy kredytu, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012. Na mocy aneksu:

a) wydłużono obowiązywanie umowy linii wieloproduktowej (wielowalutowy kredyty w rachunku bieżącym oraz wielowalutowy kredyt obrotowy) do dnia 31 października 2013 roku

b) ustalono zwiększenie limitu kredytu obrotowego do kwoty 3.700.000 zł z 1.700.000 zł począwszy od 19 kwietnia 2013r. Jednocześnie ustalono zmniejszenie limitu w ramach kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000 zł z 5.000.000 zł począwszy od 19 kwietnia 2013r.

c) ustanowiono zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych surowca i wyrobów gotowych oraz zastaw rejestrowy na środkach trwałych stanowiących zorganizowaną część zlokalizowanych w miejscowości Pszczew oraz Świdwowiec.

d) ustalono limit zaangażowania w ramach kredytu obrotowego w równowartości złotych do 2.850.000 zł począwszy od dnia 30 września 2013r.

Kredyt oprocentowany jest na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR O/N w odniesieniu do zadłużenia EUR. Pozostałe warunki umowy kredytowej pozostają bez zmian i nie odbiegają od standardowych warunków zawieranych w tego typu umowach.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jarosław Gniadek - Członek Zarządu
  • Andreas Madej - Członek Zarządu