Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

16-06-2014 15:03:31 | Bieżący | EBI | 14/2014
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie pisemny wniosek, w którym poinformował o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. kandydata w osobie Pana Krzysztofa Jeżowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys kandydata