Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana adresu siedziby Spółki NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

23-06-2014
Zarząd Netwise S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 23 czerwca bieżącego roku Spółka zawarła umowę najmu lokalu z ITBoom Sp. z o.o.
Zgodnie z powyższym nowa siedziba Spółki mieści się pod adresem:
ul. Szamocka 8,
01-748 Warszawa 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu