Raporty Spółek ESPI/EBI

GRAPHIC S.A.- Raport roczny za 2012 rok Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

31-05-2013 11:48:01 | Roczny | EBI | 6/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny z 2012 rok

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

opinia biegłego rewidenta cz1

opinia biegłego rewidenta cz2

Graphic_SA_Raport_Roczny_2012