Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja ze stanowiska Prezesa Zarządu Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-06-2014
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 czerwca 2014 roku otrzymał oświadczenie Pani Sylwii Gola o rezygnacji ze sprawowanej przez nią funkcji Prezesa Zarządu Spółki Assetus S.A. z dniem 30.06.2014r. Oświadczenie zostało złożone na ręce Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu