Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-06-2014
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu wczorajszym tj. 27 czerwca 2014 roku uchwałę w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki ASSETUS S.A. Rada Nadzorcza w związku ze złożoną przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Panią Sylwią Gola rezygnacją powołała z dniem 30.06.2014r. Pana Piotra Wiaderek na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Spółki Assetus S.A.
W związku z powyższym Pan Piotr Wiaderek od dnia 30.06.2014r. będzie jednoosobowym członkiem Zarządu Spółki i będzie sprawował funkcję Prezesa Zarządu Spółki Assetus S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu