Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Assetus S.A. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

28-06-2014
Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym tj. 27 czerwca 2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Piotra Wiaderek o rezygnacji z dniem 27.06.2014r. ze sprawowanej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Assetus S.A. Oświadczenie zostało złożone na ręce Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu