Raporty Spółek ESPI/EBI

AFORTI HOLDING SA aktualna struktura akcjonariatu Aforti Holding Spółka Akcyjna (PLMNTHL00016)

25-06-2013 18:33:04 | Bieżący | EBI | 59/2013
Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. (dalej Emitent) w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów przez Ketys Investments Sp. z o.o. (informacja przekazana w Raporcie Bieżącym nr 58/2013), niniejszym przedstawia aktualną strukturę akcjonariatu:
1. KETYS Investments Sp. z o.o. - 1.865.574 szt. akcji, które reprezentują 61,87% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 1.865.574 głosów, tj. 61,87% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
2. Maciej Musiał - 484.926 szt. akcji, które reprezentują 16,08% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 484.926 głosów, tj. 16,08% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
3. Bednarczyk Rafał - 478.926 szt. akcji, które reprezentują 15,88% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 478.926 głosów, tj. 15,88% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
4. Pozostali - 185.654 szt. akcji, które reprezentują 6,16% kapitału zakładowego Emitenta i dają prawo łącznie do 185.654 głosów, tj. 6,16% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

  • Klaudiusz Sytek - Prezes Zarządu