Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2014 r. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

14-08-2014 14:42:28 | Kwartalny | EBI | 4/2014
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport okresowy za II kwartał 2014 - Investeko SA