Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów. ACARTUS S.A. (PLACRTS00018)

26-06-2013 14:35:15 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB_ASO: Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.

PAP
Data: 2013-06-26

Firma: ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-26
Skrócona nazwa emitenta
ACARTUS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ACARTUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2013r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Pan Piotr Piekarski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.550.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.100.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 51%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 40,8%

2. ICF Sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.450.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.900.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 49%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 39,2%

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ACARTUS S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
44-330 Jastrzębie Zdrój
_kod pocztowy_ _miejscowość_
11 LISTOPADA 17
_ulica_ _numer_
032 47 515 26 032 47 515 28
_telefon_ _fax_
biuro@acartus.pl www.acartus.pl
_e-mail_ _www_
113-00-24-382 010572823
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-26 Joanna Krzysteczko Wiceprezes Krzysteczko


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ACARTUS S.A.
Tytul Lista akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadali co najmniej 5% głosów.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 44-330
Miasto Jastrzębie Zdrój
Ulica 11 LISTOPADA
Nr 17
Tel. 032 47 515 26
Fax 032 47 515 28
e-mail biuro@acartus.pl
NIP 113-00-24-382
REGON 010572823
Data sporzadzenia 2013-06-26
Rok biezacy 2013
Numer 4
adres www www.acartus.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.