Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27 czerwca 2013 roku EDISON Spółka Akcyjna (PLEDSON00018)

27-06-2013 13:43:40 | Bieżący | EBI | 10/2013
Zarząd Edison S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Tomasz Kuciel - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół ZWZA Edison – 27 czerwca 2013