Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-08-2014
Zarząd ASSETUS S.A. niniejszym informuje, że jednostka zależna od Emitenta ? spółka Modern Dach Sp. z o.o. w dniu wczorajszym tj. 26.08.2014r. 2014 r. podpisała umowę z zagranicznym inwestorem prywatnym ( Szwajcaria) na realizacje i wykonanie wraz z dostawą i montażem , wielkopowierzchniowego obiektu specjalistycznego w konstrukcji drewnianej związanego z produkcją rolniczą na kwotę 581.000 zł. Termin realizacji przedmiotowej umowy to 6 grudzień 2014r. Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa jest istotna ze względu na jej wartość w stosunku do kapitałów własnych Emitenta .
Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu