Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. Luxima Spółka Akcyjna (PLLUXIM00011)

28-06-2013 20:40:47 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd LUXIMA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUXIMA S.A. powołało na nową 3-letnią wspólną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

- Łukasz Bartczak - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Bindas - Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Gbiorczyk - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Mamrowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Mikulski - Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane informacje nt. powołanych osób nadzorujących.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Beata Majka - Prezes Zarządu


Załączniki:

Adam Gbiorczyk.życiorys

Robert Mikulski.życiorys

Łukasz_Bartczak-życiorys

Piotr_Mamrowicz.życiorys