Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC w dniu 28 czerwca 2013 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

01-07-2013 12:31:42 | Bieżący | EBI | 8/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały ZWZ z 28.06.2013 zał