Raporty Spółek ESPI/EBI

Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 r Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

05-07-2013 18:48:47 | Bieżący | EBI | 10/2013


Zarząd GREMPCO S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 czerwca 2013 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 1.600.000

Akcjonariusz: Roman Jędrzejewski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 1.600.000
Udział w liczbie głosów na ZWZA - 100,00%
Udział w ogólnej liczbie głosów - 6,30%Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu