Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta do raportu rocznego Finhouse SA za 2012 rok Finhouse Spółka Akcyjna (PLFINHS00018)

16-07-2013 16:02:25 | Roczny | EBI | 13/2013
Zarząd Finhouse S.A. przekazuje w załączeniu korektę do raportu rocznego za rok 2012.
W dniu 20 maja 2013 roku Emitent opublikował raport roczny zawierający między innymi Sprawozdanie Zarządu, w którym to dokumencie dokonano uzupełnień.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść Sprawozdania Zarządu za 2012 rok uzupełnioną o:
- przeliczenie na EUR podstawowych danych finansowych
- oświadczenie zarządu dotyczące rzetelności sprawozdań oraz audytora
- informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego

Poza wskazanymi wyżej informacjami, żadne inne dane w Sprawozdaniu nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Artur Luterek - Prezes Zarządu


Załączniki:

FINHOUSE 2012 - Sprawozdanie Zarządu uzupełnione