Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

07-10-2014
Assetus S.A. (?Emitent?) informuje, iż w związku ze zwiększeniem zaangażowania w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , Emitent postanowił rozszerzyć przedmiot działalności o inwestycje kapitałowe .
Począwszy od II kwartału 2014 r. z uwagi na pogarszającą się sytuację na rynku reklamy w przestrzeni miejskiej Emitent ograniczył swój zakres działalności w zakresie reklamy outdoor . Dodatkowo, z uwagi na zwiększenie zaangażowania w inwestycji portfelowej, tj. spółce Moderndach Sp. z o.o., do wysokości 53,6% udziału w kapitale i głosach na WZU Emitent postanowił skoncentrować swoją działalność inwestycyjną na zarządzaniu aktualnie posiadanym portfelem inwestycyjnym.
W związku z powyższym aktualnie działalność Emitenta koncentruje się na następujących obszarach:
- inwestycje kapitałowe,
- prowadzenie portali internetowych.
Działalność Emitenta w ramach prowadzonych inwestycji kapitałowych skoncentrowana jest na spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, której Emitent posiada udziały stanowiące 53,6% udziałów w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 53,6% głosów na zgromadzeniu wspólników w spółce Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja konstrukcji drewnianych (w tym dachów, pokryć dachowych, domów pasywnych i niskoenergetycznych i innych).
Ponadto Emitent posiada 100% udziałów w spółce Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej (docelowo Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. ma prowadzić działalność komplementarną do działalności Moderndach Sp. z o.o. lub zostać zlikwidowana).
Emitent nie wyklucza dokonywania inwestycji kapitałowych w przyszłości, przy czym zaznacza, że ewentualne inwestycje będą dokonywane przede wszystkim w podmioty o działalności komplementarnej do działalności spółki portfelowej, tj. Moderndach Sp. z o.o. (spółki z branży przemysłu drzewnego). Aktualnie głównym celem Emitenta w zakresie działalności inwestycyjnej jest zarządzanie rozwojem spółki Moderndach Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu