Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej BRIJU S.A. (PLBRIJU00010)

24-07-2013 08:31:32 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB_ASO: Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej

PAP
Data: 2013-07-24

Firma: BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
BRIJU S.A.
Temat
Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 23.07.2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka o kupnie przez niego akcji na rynku NewConnect:
30.04.2013 kupno 380 szt śr. 14,88
20.05.2013 kupno 100 szt 16,00
27.05.2013 kupno 200 szt śr. 15,65
28.05.2013 kupno 130 szt śr. 16,82
12.06.2013 kupno 410 szt śr. 15,20
23.07.2013 kupno 460 szt. śr 14,45

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Jarosław Piotrowski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BRIJU S.A.
Tytul Zakup akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Sektor
Kod 61-884
Miasto Poznań
Ulica Plac Bernardyński
Nr 4/3
Tel. (048) 61 424 59 03
Fax (048) 61 424 59 01
e-mail
NIP 784-214-99-99
REGON 639848296
Data sporzadzenia 2013-07-24
Rok biezacy 2013
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.