Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy Platige Image Spółka Akcyjna (PLPTGMG00013)

07-08-2013 16:21:40 | Bieżący | EBI | 14/2013
Zarząd Spółki Platige Image S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2013 roku Emitent oraz Al Rayyan For Media & Marketing Co., postanowiły rozwiązać za porozumieniem stron istotną umowę dotyczącą realizacji przedstawienia teatralnego pod roboczym tytułem "Fast Rail", o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 6/2013 z 30 kwietnia 2013 roku.

Rozwiązanie umowy związane jest z ograniczoną możliwością technicznej realizacji uzgodnionego scenariusza w 2013 roku w pierwotnie przyjętej lokalizacji. Emitent otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu dotychczas wykonanych prac.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Jarosław Sawko - Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek - Członek Zarządu