Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna (PLSMSKH00019)

07-08-2013 17:14:29 | Kwartalny | EBI | 46/2013
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Bałandziuk - Członek Zarządu
  • Michał Stanioch - Członek Zarządu


Załączniki:

SMS Kredyt Holding S.A. - skonsolidowany oraz jednostkowy raport za II kwartał 2013 r