Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2013 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-08-2013 08:49:00 | Kwartalny | EBI | 9/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2013 r

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic SA RAPORT 2Q 2013