Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny Taxus Fund SA za II kwartał 2013 roku Taxus Fund Spółka Akcyjna (PLTXSFN00012)

14-08-2013 13:28:55 | Kwartalny | EBI | 45/2013
Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport kwartalny Taxus Fund SA za II kwartał 2013 roku