Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2013 RODAN (PLRDNST00019)

14-08-2013 17:23:01 | Kwartalny | EBI | 25/2013
Zarząd spółki Rodan Systems SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego obejmującego II kwartał 2013 roku (dane skonsolidowane).

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect", § 5 ust.1 pkt 1

  • Witold Staniszkis - Prezes Zarządu


Załączniki:

rodan_RAPORT_ZARZADU__ZA_II_KWARTAL 2013_WS

RODAN SYSTEMS SA II kw 2013