Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-11-2014 16:12:20 | Kwartalny | EBI | 22/2014
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał 2014