Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2013 roku ATC Cargo Spółka Akcyjna (PLATCRG00013)

14-08-2013 19:47:11 | Kwartalny | EBI | 20/2013
Zarząd ATC Cargo S.A. przekazuje w załączonym pliku skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
  • Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Załącznik nr 1 do EBI RK_20_2013_Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013