Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Biokomp Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Blue Tax Group Spółka Akcyjna (PLBLTXG00010)

28-08-2013 17:11:10 | Bieżący | EBI | 32/2013
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. Informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką "Biokomp" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie wprowadzenia instrumentów finansowych tej spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect.
Biokomp Sp. z o.o. która jest innowacyjnym przedsiębiorstwem działającym w na rynku ochrony i oczyszczania środowiska a w szczególności oczyszczania i przetwarzania osadów ściekowych. Spółka jest właścicielem unikalnej i innowacyjnej technologii zobojętniania i zagospodarowania odpadów powstałych m.in. w oczyszczalniach ścieków. Na podstawie tej technologii wytwarzane będą kompletne linie technologiczne, które następnie będą sprzedawane i instalowane u takich odbiorców jak gminne przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, związki gmin a także podmioty komercyjne, które świadczą usługi dla oczyszczalni ścieków. Spółka planuje pozyskać w pierwszym okresie kapitał dłużny w formie obligacji do realizacji pierwszych kompletnych linii produkcyjnych, na które już pozyskała zamówienia. W następnym etapie po sprzedaży pierwszych linii spółka przed wprowadzeniem na Newconnect planuje pozyskać kapitał udziałowy umożliwiający uruchomienie produkcji seryjnej, co umożliwi jej dynamiczny rozwój.
Blue Tax Group S.A. świadczyć będzie usługi doradcze przez cały okres trwania projektu będąc doradcą finansowym oraz Autoryzowanym Doradcą na Newconnect i Catalyst.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu
  • Malwina Stanisławska - Wicprezes Zarządu