Raporty Spółek ESPI/EBI

Wydanie gry "Iesabel" na komputery z systemem operacyjnym Linux w sklepie cyfrowym Ubuntu Software Center. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

10-09-2013 08:32:28 | Bieżący | EBI | 60/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że dnia 10 września 2013 r. rozpoczęła się sprzedaż produkcji Forever Entertainment - "Iesabel" na komputery z systemem Linux w sklepie cyfrowym Ubuntu Software Center. Gra dostępna jest w cenie 9.99 USD.

Gra dostępna jest na całym świecie.

Linux jest trzecim najbardziej popularnym systemem operacyjnym po Windows i Mac OSX. Ubuntu Software Center jest największym sklepem z aplikacjami na ten system.

Ekspansja Spółki na platformy dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu