Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o dofinansowaniu i zawarciu umowy pożyczki. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

16-12-2014
Zarząd Spółki Assetus S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje , że w dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała wpłatę od akcjonariusza w wysokości 500.000 zł. gotówką z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki . W związku z powyższym Zarząd Spółki planuje zwołanie NWZA Spółki w ciągu najbliższych tygodni , w celu podjęcia wiążącej decyzji przez NWZA Spółki o kolejnym podwyższeniu kapitału Spółki i ewentualnej emisji akcji nowej serii , z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . W dniu 15 grudnia 2014r. Spółka zawarła również dodatkowo , umowę pożyczki z akcjonariuszem Emitenta na kwotę 300.000 zł. Celem zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki jest sfinansowanie przez Assetus S.A. planowanych inwestycji , oraz realizacja przez Emitenta płatności za zakupione udziały w spółce Modern Dach Sp. z o.o.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu