Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą. SMS KREDYT HOLDING S.A. (PLSMSKH00019)

13-09-2013 15:20:10 | Bieżący | ESPI | 11/2013
oRB_ASO: Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

PAP
Data: 2013-09-13

Firma: SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 13 września 2013 otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marcina Tokarka, Prezesa Zarządu SMS Kredyt Holding S.A., o nabyciu akcji Spółki

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Marcin Tokarek nabył w dniu 12 września 2013 r., poza rynkiem NewConnect, 242.899 akcji zwykłych na okaziciela spółki SMS Kredyt Holding S.A. Łączna wartość transakcji wyniosła 34.916,67 PLN.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta SMS KREDYT HOLDING S.A.
Tytul Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nabycie akcji przez osobę zarządzającą.
Sektor
Kod 50-125
Miasto Wrocław
Ulica Św. Mikołaja
Nr 13
Tel. 71 719 33 02
Fax 71 719 33 40
e-mail smsholding@smskredyt.pl
NIP 8943016705
REGON 021458330
Data sporzadzenia 2013-09-13
Rok biezacy 2013
Numer 11
adres www www.smsholding.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.