Raporty Spółek ESPI/EBI

Wdrażamy nową funkcjonalność systemu mikrostacje.pl Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna (PLEKPLG00019)

16-09-2013 13:08:05 | Bieżący | EBI | 27/2013
Dnia 16.09.2013r. zespół informatyków Spółki rozpoczął prace nad kolejną funkcjonalnością systemu mikrostacje.pl.
Projekt jest skierowany dla firm spedycyjnych i komunikacji pasażerskiej, a jego zadaniem będzie logistyczne usprawnienie pracy dyspozytorów, tak by efektem finalnym była pełna informacja online dla odbiorcy końcowego w tym potencjalnego pasażera oczekującego na dowolnym przystanku.
Technologia i jej funkcjonalność będzie dostępna z komputera, i urządzeń mobilnych.
Przewidywany czas wdrożenia styczeń 2014 r.
Ekopol Górnośląski Holding SA na ten cel ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jednak nawet w przypadku nieuzyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany z własnych środków.

Podstawa prawna: załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" §3 ust. 2. pkt. 2.

  • Andrzej Piecuch - Prezes Zarządu
  • Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu