Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego ELECTROCERAMICS SA (PLGPFCS00018)

16-09-2013 14:27:30 | Bieżący | EBI | 24/2013
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny ze spółką Medisword Plus S.A.
Przedmiotem listu jest ustalenie warunków niezbędnych do nabycia przez GPF CAUSA S.A. przedsiębiorstwa spółki Medisword Plus S.A. Przejęcie przedsiębiorstwa w/w spółki spowoduje rozszerzenie w przedmiocie działalności Emitenta poprzez dodanie działalności w zakresie usług sportowo-hotelarskich opartych na bazie majątkowej spółki Medisword Plus S.A.
Nabycie przez Emitera przedsiębiorstwa spółki Medisword Plus S.A. skutkować będzie zwołaniem Walnego Zgromadzenia GPF CAUSA S.A. i emisją akcji dla Medisword Plus S.A., który stanie się wówczas dominującym akcjonariuszem spółki GPF CAUSA S.A.
Nabycie przedsiębiorstwa Medisword Plus S.A. pozwoli na uruchomienie finansowania zewnętrznego w postaci wejścia funduszu kapitałowego w kwocie kilku milionów złotych.

  • Janusz Piejko - Prezes Zarządu