Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

12-01-2015

Zarząd ASSETUS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Terminy publikacji raportów kwartalnych:

- za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 r.,

- za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.,

- za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.,

- za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w raportach kwartalnych skonsolidowanych.
Termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 rok - 29.05.2015 r.
Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu