Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. (PLWDBBU00018)

11-10-2013 13:40:48 | Bieżący | ESPI | 38/2013
oRB_ASO: Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta

PAP
Data: 2013-10-11

Firma: WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-11
Skrócona nazwa emitenta
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. _"Spółka", "Emitent"_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10 2013 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta - Pani Ewy Cicheckiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nią związaną - Pana Krzysztofa Cicheckiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z poniższą specyfikacją:
•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 77.500 szt. akcji po cenie 0,90 zł za każdą akcję.
•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 7.500 szt. akcji po cenie 0,90 zł za każdą akcję.
•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 45.834 szt. akcji po cenie 1,00 zł za każdą akcję.
•Zbycie w dniu 04.10.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej 145.833 szt. akcji po cenie 1,00 zł za każdą akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-11 Krzysztof Cichecki Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.
Tytul Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 50-109
Miasto Wrocław
Ulica Kiełbaśnicza
Nr 28
Tel. (71) 341 87 57
Fax (71) 341 92 35
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2013-10-11
Rok biezacy 2013
Numer 38
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.