Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu umowy pożyczki. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-01-2015
Zarząd Spółki Assetus S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym tj. 30 stycznia 2015 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z akcjonariuszem Emitenta na kwotę 140.000 zł. Celem zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki jest sfinansowanie przez Assetus S.A. planowanych inwestycji , oraz realizacja przez Emitenta płatności za zakupione udziały w spółce Modern Dach Sp. z o.o.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu