Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

30-01-2015 17:06:22 | Bieżący | EBI | 1/2015
Zarząd Spółki Biogened S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - dnia 16 lutego 2015 r.
- Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku - dnia 15 maja 2015 r.
- Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku - dnia 14 sierpnia 2015 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku - dnia 16 listopada 2015 r.

Raport roczny:
- Raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok - dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o niepublikowaniu raportów miesięcznych w rozumieniu pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect.? Wszelkie informacje, które byłyby przekazywane raportem miesięcznym, będą publikowane w formie raportu bieżącego EBI lub ESPI niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia rodzącego obowiązek publikacji raportu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 Regulaminu ASO i §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu