Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

30-01-2015
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż w roku 2015 raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport za IV kwartał 2014 roku ? 13 lutego 2015 roku
- Raport za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku
- Raport roczny Spółki za rok 2014 ? 12 czerwca 2015 roku
- Raport za II kwartał 2015 roku ? 14 sierpnia 2015 roku
- Raport za III kwartał 2015 roku ? 13 listopada 2015 roku

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu