Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. (PLCCS0000012)

22-10-2013 19:16:48 | Bieżący | ESPI | 24/2013
oRB_ASO: Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2013-10-22

Firma: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-22
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. _dalej zwana "Spółką"_ z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 22 października 2013 r. otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 punkt 1_ ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka rady nadzorczej Spółki – Jakuba Zygmunta. Jakub Zygmunt poinformował, że w dniu 18 października 2013 r., nabył 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji Spółki. Nabycie akcji nastąpiło nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny, w formie aktu notarialnego, z dnia 18 października 2013 r., w Warszawie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-22 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu
2013-10-22 Robert Frączek wiceprezes zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
Tytul Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Telekomunikacja (tel)
Kod 05-500
Miasto Piaseczno
Ulica Puławska
Nr 40A
Tel. 22 726 38 00
Fax 22 726 38 01
e-mail a.kunka@ccsonline.pl
NIP 951-19-78-674
REGON 016321051
Data sporzadzenia 2013-10-22
Rok biezacy 2013
Numer 24
adres www www.ccsonline.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.