Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2013 rok ( 13/2013 ) Bioerg Spółka Akcyjna (PLBIORG00019)

31-10-2013 12:44:43 | Bieżący | EBI | 13/2013
Zarząd Spółki BIOERG S.A. informuje, że raport okresowy za III kwartał 2013 roku, którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony w raporcie bieżącym nr 1/2013 na 5 listopada 2013 roku, zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2013 roku.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu