Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcja czlonka Rady Nadzorczej na rynku NewConnect FORMUŁA 8 S.A. (PLFORM800015)

04-11-2013 12:12:58 | Bieżący | ESPI | 17/2013
oRB_ASO: Transakcja czlonka Rady Nadzorczej na rynku NewConnect

PAP
Data: 2013-11-04

Firma: FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-11-04
Skrócona nazwa emitenta
FORMUŁA 8 S.A.
Temat
Transakcja czlonka Rady Nadzorczej na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Formuła8 S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 4 listopada 2013 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z treścią art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanej transakcji na akcjach Emitenta. Zawiadomienie dotyczy dokonanej w dniu 30 października 2013 r. transakcji zbycia na rynku New Connect _w trakcie zwyklej sesji_ 10 000 sztuk akcji Emitenta, po cenie 5,00 zł za jedną akcję. Osoba przekazująca zawiadomienie jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-04 Dariusz Wiśniewski Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta FORMUŁA 8 SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta FORMUŁA 8 S.A.
Tytul Transakcja czlonka Rady Nadzorczej na rynku NewConnect
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 64-920
Miasto Piła
Ulica Żeromskiego
Nr 90/15D
Tel. +48 672500031
Fax +48 672 12 23 64
e-mail biuro@formula8.pl
NIP 764-25-00-297
REGON
Data sporzadzenia 2013-11-04
Rok biezacy 2013
Numer 17
adres www www.formula8.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.