Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie raportu kwartalnego nr 13/2013 MVA Green Energy Spółka Akcyjna (PLDBBGR00017)

05-11-2013 13:53:30 | Kwartalny | EBI | 14/2013
Zarząd MVA Green Energy S.A. wyjaśnia, że do raportu kwartalnego nr 13/2013 został omyłkowo dołączony plik ze sprawozdaniem, które częściowo zawiera dane sporządzone na dzień 30.06.2013 r.
Zarząd MVA Green Energy S.A. przekazuje w załączeniu prawidłowy raport kwartalny Spółki za III kwartał 2013 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Meldner - Prezes
  • Joanna Tafil - Wiceprezes


Załączniki:

MVA GE SA_IIIQ 2013