Raporty Spółek ESPI/EBI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Centurion Finance Spółka Akcyjna (PLSTRGM00014)

08-11-2013 17:37:14 | Bieżący | EBI | 56/2013
Zarząd Centurion Finance S.A. (poprzednia nazwa Stergames SA) z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 07.11.2013 wygasła umowa zawarta z Autoryzowanym Doradcą - Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zakresie bieżącego doradztwa dotyczącego funkcjonowania spółki na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Międlar - Prezes Zarządu