Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy raport kwartalny Spółki TILIA S.A. za III kwartał 2013 roku POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna (PLTILIA00019)

14-11-2013 17:10:05 | Kwartalny | EBI | 17/2013
Zarząd Spółki TILIA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Filip Kenig - Prezes Zarządu
  • Michał Woźniak - Członek Zarządu


Załączniki:

Tilia - 3Q 2013_jednostkowy