Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu nr 36/2013 - Raport okresowy za III kwartał 2013 r. ANGEL BUSINESS CAPITAL Spółka Akcyjna (PLMRKHS00011)

15-11-2013 17:34:18 | Kwartalny | EBI | 38/2013
Zarząd Spółki przekazuje skorygowany jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. Korekta spowodowana jest koniecznością dostosowania raportu do obowiązujących regulacji Regulaminu ASO.


Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Jerzy Pruchnicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

Makora_raport_III_kwartal_2013