Raporty Spółek ESPI/EBI

Podsumowanie programu skupu akcji własnych za okres 18 listopada 2013 - 24 listopada 2013 roku NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna (PLNWAI000017)

25-11-2013 17:35:25 | Bieżący | EBI | 42/2013
Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku, niniejszym przekazuje tygodniowe podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

Instrument finansowy: akcje
Data zawarcia transakcji: 18 listopada - 24 listopada 2013 roku
Wolumen: 33 szt.
Wartość nominalna jednego instrumentu finansowego: 1 zł każda
Łączna wartość nominalna nabytych instrumentów finansowych: 33,00 zł
Średnia cena jednostkowa nabycia jednego instrumentu finansowego: 5,99 zł

Nabycie nastąpiło w alternatywnym systemie obrotu w transakcjach sesyjnych. Nabyte akcje stanowią mniej niż 2,78% udziału w kapitale zakładowym oraz mniej niż 2,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

W chwili obecnej Spółka posiada łącznie 493 akcje własne, co stanowi 0,0266% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0266% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że będzie dalej realizował program skupu akcji własnych.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mateusz Walczak - Prezes Zarządu
  • Paweł Polaczek - Członek Zarządu