Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu o powołaniu członków organów Spółki. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-04-2015
Zarząd Assetus S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że do siedziby Spółki wpłynął życiorys zawodowy Członków Rady Nadzorczej ? Pana Adama Mariańskiego, Pani Alicji Wiaderek, Pani Wandy Jabłońskiej, Pana Krzysztofa Durczaka oraz Pana Lesława Kuli powołanych przez WZA Spółki na mocy uchwał z dnia 27 czerwca 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. oraz życiorys zawodowy Prezesa Zarządu ? Pana Piotra Wiaderka powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r.

Wobec powyższego, Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków organów Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

Życiorys Członka Rady Nadzorczej - Krzysztof Durczak

Życiorys Członka Rady Nadzorczej - Alicja Wiaderek

Życiorys Członka Rady Nadzorczej - prof.Adam Mariański

Życiorys Prezes Zarządu - Piotr Wiaderek

Życiorys Członka Rady Nadzorczej - Lesław Kula

Życiorys Członka Rady Nadzorczej - Wanda Jabłońska