Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za listopad 2013 Xplus Spółka Akcyjna (PLXPLUS00013)

13-12-2013 10:33:15 | Bieżący | EBI | 32/2013
Zarząd XPLUS S.A. przekazuje raport za listopad 2013

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Karol Sudnik - Prezes Zarządu


Załączniki:

XPLUS_RAPORT_MC_XI 2013_listopad