Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

22-04-2015
Zarząd Assetus S.A.(dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w treści Raportu Bieżącego nr 33/2014 z dnia 26.11.2014r.,pojawiła się nieścisłość i w związku z powyższym niniejszym podaje do publicznej wiadomości prawidłową treść przedmiotowego raportu ;
Treść raportu przed korektą:
Podpisanie wstępnej umowy sprzedaży.
Zarząd ASSETUS S.A. (''Emitent'') niniejszym informuje , że w dniu wczorajszym tj. 25.11.2014r. została podpisana wstępna umowa sprzedaży 68 udziałów w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , które stanowią 27,2% udziału w kapitale spółki Modern Dach Sp. z o.o. Po zrealizowaniu przedmiotowej transakcji , Emitent będzie nadal posiadał pakiet kontrolny w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , który stanowi 50,4% udziału w kapitale przedmiotowej spółki .Transakcja jest związana z rozpoczęciem przez partnera Emitenta działalności powiązanej z działalnością spółki Modern Dach Sp. z o.o. ,tj. działalności związanej z obrotem drewnem w tym konstrukcyjnym przy współpracy z partnerami zagranicznymi.
Treść po korekcie :
Podpisanie umowy sprzedaży.
Zarząd ASSETUS S.A. (''Emitent'') niniejszym informuje , że w dniu 25.11.2014r. została podpisana umowa sprzedaży na mocy której Emitent sprzedał 68 udziałów w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , które stanowią 27,2% udziału w kapitale spółki Modern Dach Sp. z o.o. , za kwotę 1.999.200 zł. Po zrealizowaniu przedmiotowej transakcji , Emitent będzie nadal posiadał pakiet kontrolny w spółce Modern Dach Sp. z o.o. , który stanowi 50,4% udziału w kapitale przedmiotowej spółki .Transakcja jest związana z rozpoczęciem przez partnera Emitenta działalności powiązanej z działalnością spółki Modern Dach Sp. z o.o. ,tj. działalności związanej z obrotem drewnem w tym konstrukcyjnym przy współpracy z partnerami zagranicznymi. "

Podstawa prawna:
& 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ''Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect''.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu