Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z Desura Pty Ltd. Bloober Team Spółka Akcyjna (PLBLOBR00014)

16-12-2013 13:11:38 | Bieżący | EBI | 47/2013
Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że dnia 16 grudnia 2013r. roku Emitent zawarł umowę na cyfrową dystrybucję gry A-men w wersji na PC z Desura Pty Ltd., operatorem portalu desura.com.
Na mocy zawartej umowy, Emitent udziela Desura Pty Ltd. niewyłącznej licencji na dystrybucję gry A-men w wersji na PC
Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Emitenta zawarcie umowy z Desura Pty Ltd będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w 2014 roku, a także na jego perspektywy rozwoju.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Babieno - Prezes Zarządu
  • Piotr Bielatowicz - Wiceprezes Zarządu