Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

29-04-2015
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (?Spółka?; ?Emitent?) wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect? informuje o naruszeniu przez Spółkę następujących obowiązków informacyjnych:
- wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie w terminie zgodnym z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, informacji o osobach zarządzających lub nadzorujących, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Emitent opublikował wskazane informacje w raporcie bieżącym nr 6/2015 w dniu 22 kwietnia 2015 r.
- wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie w terminie zgodnym z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, informacji o zmianie warunków istotnej umowy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 23/2010 w dniu 3 grudnia 2010 r. Emitent opublikował wskazane informacje w raporcie bieżącym nr 9/2015 w dniu 27 kwietnia 2015 r.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższych przepisów było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu