Raporty Spółek ESPI/EBI

Umowa z firmą z branży farmaceutycznej. ICP Group Spółka Akcyjna (PLICPGR00014)

17-12-2013 10:39:55 | Bieżący | EBI | 46/2013
Zarząd ICP Group S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 r. przyjął do realizacji na mocy umowy ramowej zlecenie od firmy z branży farmaceutycznej. Umowa dotyczy realizacji kontraktu związanego z organizacją konferencji. Wartość umowy wynosi 267 tys. PLN netto. Termin realizacji umowy to styczeń 2014 r. Jest to kolejna umowa z ww. firmą w okresie ostatnich 12 miesięcy, a łączna ich wartość wynosi 457 tys. PLN netto, co stanowi ponad 20% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Krzysztof Michniewicz - Prezes Zarządu